TACHOMATT Yellow 3.2

21-05-2018

W dniu 2018-05-16 wydana została nowa wersja programu TACHOMATT Yellow, oznaczona numerem 3.2.1.0. Jest ona dostępna pod linkiem:
- update: https://www.matt.pl/getfile.php?id=vie7
- pełna instalka: https://www.matt.pl/getfile.php?id=gf9H

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

  • W katalogu Kierowców dodano moduł Analiza i Planowanie. Prezentuje on pozostały czas pracy i odpoczynku kierowców na podstawie zgromadzonych danych.
  • Wprowadzono zmiany graficzne w interfejsie użytkownika.
  • Usprawniono mechanizm zapisu tarczek.
  • Dodano funkcję automatycznego przebudowywania indeksów bazy danych.
  • W wydrukach z pojazdu poprawiono obliczanie liczby przejechanych km.
  • Dodano wykroczenie braku wpisu miejsca rozpoczęcia/zakończenia pracy.
  • Usprawnienia w module obliczania wypłaty za pracę za granicą.
  • Usprawniono analizę czynności kierowcy w dniach zmiany czasu zimowego na letni i odwrotnie.
  • Poprawki w module Rozliczeń.